Gaten & Schroefdraad

Boringen en assen:

Wat verstaan wij onder een "boring"

Voor ons is een boring of een gat een kenmerk in een werkstuk dat een uitgeholde cilindrische vorm heeft, al dan niet doorlopend door het werkstuk. De tegenhanger hiervan is een as of baar.

Aangezien boringen veelal gebruikt worden om een as, naaf, bout of ander object door te laten komen is een overmaat over het algemeen gewenst.

Onze software erkent gaten, onmiddellijk passen we hierop een 0,+ tolerantie toe uit de H7 klasse.

Wat verstaan wij onder een "as"

Voor ons is een as een cylindrische staaf/baar die veelal de functie heeft om in een boring opgenomen dient te worden. Ook hier is het belangrijk dat de as lichtjes kleiner is dan de nominale maar, daar er anders de kans bestaat dat de onderdelen niet in elkaar zouden passen. Wat bij gat-as verbindingen veelal de bedoeling is.

Ook assen worden door onze software automatisch herkend, hierop wordt een negatieve basisgrens (0,-) uit de g6 klasse toegepast

H7-g6:

Een H7 is een positieve basisgrens afwijkings tolerantieveld voor boringen. Wat wil zeggen dat het gat minstens de nominale maat is, maar veelal lichtjes groter. Hoeveel groter wordt in volgende tabel weergegeven:

Een g6 daarintegen is een negatieve basisgrens afwijkings tolerantieveld voor assen.

 

waardes in µm

Boren vs. frezen:

Hoewel we de term boren gebruiken worden niet alle gaten bij YouniQ "geboord". Enkel de meest voorkomende gaten worden met een boor afgewerkt, dit zijn veelal de ronde maten. Al de andere tussenmaten worden gefreesd. Dit is een tragere bewerking dan boren, maar heeft het voordeel dat er met een beperkte keuze aan gereedschap een veelzijdig aanbod gerealiseerd kan worden. 

De diepte van de gaten is gelijkaardig voor zowel boren of frezen en is ongeveer vijf keer de gewenste diameter. 

Het verschil tussen geboorde en gefreesde gaten ligt hem bij YouniQ in gaten die niet doorlopend zijn. De geboorde gaten hebben hier een kegelvormige uitloop met een tophoek van 140°. Waar de gefreesde gaten een vlakke bodem hebben.

Vaste passing?

Wil je toch een vaste passing bekomen, is het aangeraden om je gaten in je model de gewenste ondermaat te geven, en je assen een lichte overmaat, na onze correctie ga je dan alsnog een vaste passing bekomen.

Schroefdraad:

De meest gangbare schroefdraad types zijn mogelijk: metrisch, fijn metrisch, BSP, UNC, UNF, etc.

Communicatie:

Daar het gebruik van step files met annotatie (AP242 protocol, JT of ISO 14739-1:2014) nog niet ingeburgerd is,  waar het mogelijk is om informatie inzake schroefdraad mee te geven, zijn we genoodzaakt om alsnog een 2D schets te gebruiken om schroefdraad aan te duiden. Moest je echter reeds gebruik maken van annotaties binnen step of jt files des te beter, deze worden automatisch verwerkt. Hierdoor daalt de kans op menselijke fouten. Voor zij die nog geen gebruik maken van annotaties, gelieve een schets/plan samen met je 3D model op te laden met een duidelijke aanduiding van welke schroefdraad waar dient te komen.

Tappen vs frezen:

Al onze schroefdraad wordt op een CNC machine gemaakt. Conventioneel wordt schroefdraad met behulp van een tap afgewerkt. Bij YouniQ kunnen schroefdraden ook gefreesd worden. Voor sommige toepassingen kan dit handig zijn, bv bij linkse schroefdraad.

Afschuining:

Al de gaten waar schroefdaad in getapt wordt krijgen standaard een lichte afschuining mee. Dit is geen afschuining ter verzinking van schroeven/bouten. Deze moeten in het model opgenomen worden.